Trung tâm dịch vụ việc làm giúp việc nhà thanh niên - Youth Employment Services Center, được thành lập vào ngày 27/11/1987 theo sáng kiến của Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Là mô hình thử nghiệm đầu tiên của cả nước về hoạt động dịch vụ việc làm giúp việc nhà.

Là một Trung tâm thuộc hệ thống các Trung tâm Giới thiệu việc làm giúp việc nhà của cả nước và Thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm giúp việc nhà Thanh niên TP.HCM trong nhiều năm qua đã tích cực tham gia tư vấn - cung ứng lao động, trợ vốn, giúp Thanh niên tự tạo việc làm giúp việc nhà và đào tạo nghề cho Thanh niên thành phố, là một công cụ tích cực trong chương trình mưu sinh lập nghiệp và chương trình vì sự phát triển của Thanh niên Thành phố.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển Trung tâm đã tạo niềm tin nơi các bạn thanh niên và người lao động thông qua những hoạt động và chương trình cụ thể như: Sàn giao dịch việc làm giúp việc nhà Thanh niên; Siêu thị việc làm giúp việc nhà Thanh niên; Hội chợ việc làm giúp việc nhà; Diễn đàn lao động trẻ; Chương trình Tiếp sức Người lao động; Hành trình đến với trường nghề, làng nghề; tổ chức các khóa đào tạo dạy nghề và các lớp kỹ năng về nghề nghiệp cho thanh thiếu niên … Với phương châm “Cùng bạn bước đến tương lai” mỗi năm YES Center đã tư vấn hướng nghiệp cho 20.000 lượt học sinh; tư vấn giới thiệu việc làm giúp việc nhà cho hơn 15.000 lượt Thanh niên; Tổ chức đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện kỹ năng cho hơn 4.000 lượt Thanh niên

Website: giup viec nha

View more random threads same category: